Följande gäller på Bushuset2:

Alla barn måste komma i sällskap av en myndig person som ansvarar för barnen, informerar om våra regler och håller dem under uppsikt. Vuxna får gärna följa med ut på lekytan dock ej använda studsmattorna.

Förtäring av medhavd mat och dryck är inte tillåten i lokalen – givetvis med undantag för barnmatsburkar och specialmat vid allergi.

Skor av. Strumpor på. Gäller även vuxna!
Halksockor rekommenderas inte.

Vi ansvarar för en så säker lekmiljö som möjligt. Däremot tar vi inte ansvar för det enskilda barnets handlingar vilket innebär att de leker på egen risk. Därför måste vi understryka att de:

– Inte får klättra i näten eller uppför rutschkanan
– Inte får kasta bollar (med undantag på bollplanen)
– Inte får ha bilarna/sparkcykeln i ställningen
– Inte får skada, reta eller skrämma andra barn
– Hallen och toaletten är ingen lekplats

I den lilla avdelningen för de under 3 år får inte äldre barn vara, gäller även om det är tomt.

All förtäring ink. Tuggummi och Godis är inte tillåten i ställningen. (Barnen kan sätta i halsen).

Tips! Toalettbesök före leken rekommenderas alltid.

Vår personal har alltid rätt att avbryta/förhindra lek eller beteende som av säkerhetsskäl kan bedömas som farligt eller direkt opassande. Personalen eller dess företrädare har även rätt att avhysa barn och/eller vuxna som inte följer de givna reglerna eller som på annat sätt uppträder olämpligt.