Följande gäller på Bushuset:

Alla barn måste komma i sällskap av en myndig person som ansvarar för barnen, informerar om våra regler och håller dem under uppsikt. Vuxna får gärna följa med ut på lekytan dock ej använda studsmattorna.

Förtäring av medhavd mat och dryck är inte tillåten i lokalen – givetvis med undantag för barnmat och specialmat vid allergi.

Fikar gör man under de 2 timmar man betalt för.

Skor skall tas av. Strumpor på rekommenderas.

Vi ansvarar för en så säker lekmiljö som möjligt. Däremot tar vi inte ansvar för det enskilda barnets handlingar vilket innebär att de leker på egen risk. Därför måste vi understryka att de:

– Inte får klättra i näten eller uppför rutschkanan
– Inte får hoppa i rutschkanan
– Inte får kasta bollar
– Inte får skada, reta eller skrämma andra barn

Lilla rutschkanan och bollpoolen är för barn under 1 meter.

All förtäring ink. Tuggummi och Godis är inte tillåten på lekytan. ( Barnen kan sätta i halsen ).

Tips! Toalettbesök före leken rekommenderas alltid.

Vår personal har alltid rätt att avbryta/förhindra lek eller beteende som av säkerhetsskäl kan bedömas som farligt eller direkt opassande. Personalen eller dess företrädare har även rätt att avhysa barn och/eller vuxna som inte följer de givna reglerna eller som på annat sätt uppträder olämpligt.


like